Rapport - 26.04.2018

Ökat rörelseresultat och förbättrad rörelsemarginal

1 januari – 31 mars 2018

* Nettoomsättningen ökade till 231,8 mkr (227,2)
* Rörelseresultatet ökade till 9,3 mkr (8,3)
* Resultatet före skatt minskade till 6,9 mkr (7,2)
* Resultatet efter skatt minskade till 5,4 mkr (5,6) 
* Rörelsemarginalen ökade till 4,0% (3,6%)   
*
Orderingången minskade till 217,9 mkr (256,3)   
*
Orderstocken minskade till 176,9 mkr (177,7)  

Under det första kvartalet ökade koncernens omsättning med 2 procent. Utvecklingen inom Public Interiors var god med en tillväxt på 6 procent, medan Office & Home Interiors ökade med 1 procent.

Förbättringarna av rörelseresultat och rörelsemarginal fortsatte i det första kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Trots en avvaktande start på året inom Office & Home Interiors är signalerna från våra marknader positiva. Vi bedömer att förutsättningarna för förbättrad lönsamhet under året är goda inom båda våra affärsområden.”

Fredrik Asplund, VD och koncernchef