Pressmeddelande - 10.03.2023

Susanna Hilleskog ny VD och koncernchef för Lammhults Design Group

Styrelsen för Lammhults Design Group AB (publ) (”Lammhults Design Group”) har idag beslutat att utse Susanna Hilleskog till VD för bolaget.

Susanna Hilleskog tillträder posten snarast, dock senast under oktober månad 2023. Hon efterträder Daniel Tell, som lämnar Lammhults Design Group efter att ha varit anställd sedan 2019 och VD och koncernchef sedan april 2021. Daniel Tell kommer att fortsätta som extern rådgivare till koncernen efter att anställningen har upphört.

”Jag och styrelsen har under en längre tid fört diskussioner om koncernens framtid och vi har nu gemensamt kommit fram till att det är dags för nästa steg i verksamhetens utveckling. Jag är mycket nöjd med de förändringar vi har genomfört de senaste åren. Nu ser jag fram emot att lämna över ledarskapet till Susanna Hilleskog, som med sitt stora engagemang och långa erfarenhet kommer fortsätta driva koncernens utveckling mot nya framgångar”, säger Daniel Tell.

Susanna Hilleskog är styrelseledamot i Lammhults Design Group sedan 2019 och kommer senast från tjänsten som VD för Trelleborg Wheel Systems Nordic AB. Därutöver har Susanna Hilleskog lång operativ erfarenhet av marknads- och försäljningsinriktad verksamhet, internationell verksamhet samt styrelseuppdrag, däribland flertalet ledande befattningar inom Akzo Nobel och Trelleborgkoncernen.

”Jag har som styrelseledamot sett vilka möjligheter denna fantastiska koncern har. Jag tar med ödmjukhet och tillförsikt mig an uppgiften att tillsammans med Lammhults Design Groups övriga organisation se till att bolaget får en framtida lönsam tillväxt”, säger Susanna Hilleskog.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Samuelsson, styrelseordförande, telefon 070-858 54 40

Denna information är sådan som Lammhults Design Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10/3 2023 kl. 08.30 CET.