Pressmeddelande - 29.03.2018

Lammhults Design Group Hållbarhetsredovisning 2017

Lammhults Design Groups hållbarhetsredovisning för 2017 är nu tillgänglig på koncernens hemsida under

https://lammhultsdesigngroup.com/om/hallbarhet/

Frågor besvaras av Fredrik Asplund, vd och koncernchef, telefon 070-862 20 38 eller Michael Grindborn, CFO, telefon 070-670 18 48